Fundashon Dier en Onderwijs Cariben

Fundashon Dier en Onderwijs Cariben

Als kind was Drs. Odette Doest al gefascineerd door het gedrag en wel en wee van de locale flora en Fauna. Ze probeerde regelmatige gewonde vogeltjes  te helpen, en dat is een van de redenen dat ze nu werkzaam is als (vogel) dierenarts.   http://www.vetdoest.com  Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ze een deel van haar tijd besteed aan het behandelen, en rehabiliteren van gewonde wilde dieren.

Dat liep uiteindelijk zo uit de hand dat het finanscieel steeds moeilijker werd. Geen haar op haar hoofd dacht eraan om dan maar geen wildlife meer te helpen, of om te stoppen met onderwijssessis, op de lokale scholen, in tegendeel.

De stichting Fundashon dier en Onderwijs werd opgericht om onder andere fondsen te kunnen werven die weer aangewend worden voor het werk van de stichting. Zoals het financieren van de medische zorg van de opgenomen wilde dieren, het rehabiliteren en weer loslaten van de patienten.

Tot de doelstelling van de stichting behoren onder andere.

De educatie, medische zorg, rehabilitatie, en onderzoek

Het bereiken van zoveel mogelijk mensen zowel lokaal als internationaal met informatie over ons fragiele ecosysteem. Hierbij wordt toeristen uitgelegd wordt hoe daar zo verstandig mogelijk mee om te gaan tijdens hun bezoek aan het eiland. Bijvoorbeeld door informatie sessies op de verschillende resorts. Er wordt samengewerkt met scholen, kinder opvang centra, huiswerkbegeleiding centra, bedrijven en andere natuurorganisaties, zowel internationaal als op de eilanden van de voormalig Nederlandse Antillen. 

Op donderdagochtend kunnen er mensen komen  naar de onderwijs lokatie op de praktijk,  om nader kennis te maken met  onze doelstellingen en  de stichtingsdieren,  Deze  ontmoetingen met de educatie dieren  en hun verhalen roert de bezoekers vaak zodanig dat de conservation boodschap nog beter aankomt bij hun.

Huisvesting  en medische zorg bieden voor gewonde of zieke wilde dieren  tot dat ze weer teruggezet kunnen worden in de natuur. Deze  rehabilitatie kan dagen maar soms ook maanden duren, tot ze weer veilig losgelaten kunnen worden.

Assisteren bij onderzoeksprojecten waarbij onder andere ziektes  worden onder zocht en bv de sylvatische cyclus van sommige ziektes die op mensen overdraag baar zijn, aangezien we vaak met zieke wilde dieren te maken hebben. Hiervoor wordt samengewerkt met onder andere het CVI Lelystad en Wageningen research instituut, Utrecht universiteit, Erasmus universiteit en lokale gezondheid-instellingen, en de veterinaire diensten van de verschillende eilanden van voormaling Nederlandse Antillen.